กลุ่มเท็กซ์ไทล์

มารูเบนิ ประเทศไทยได้ส่งเสริมและขยายธุรกิจอุตสาหรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดยจัดหาคู่ค้าถาวรทั้งในและต่างประเทศในลักษณะพันธมิตรระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการส่งออก การนำเข้า และการค้าภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป การค้าของเรา ได้ขยายวงกรอบสู่ตลาดโลกโดยผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงสาขาของมารูเบนิในเอเชีย, อเมริกา และยุโรป

ผลิตภัณฑ์หลัก
วัตถุดิบ :
ฝ้ายดิบ
เส้นด้าย :
ฝ้ายผสมใยสังเคราะห์, เส้นด้ายใยสังเคราะห์, เส้นใยและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม, เส้นไหม
ผ้าผืน :
ผ้าหลากหลายประเภทรวมถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 <<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.