กลุ่มแผนกโลหะ

มารูเบนิ ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กในรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งวัตถุดิบในทวีปเอเชีย และแอฟริการใต้ เพื่อจำหน่ายให้แก่คู่ค้าในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้แก่ประเภทโลหะไร้สนิม อาทิเช่น ทองแดง สังกะสี และอลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์หลัก : โลหะไม่เป็นสนิม, ทองแดงแผ่นบริสุทธิ์, สังกะสีแท่ง, อลูมิเนี่ยมแท่ง, อลูมิเนียมผสม, เศษเหล็ก, ไอออนออกไซด์, ผงเหล็ก, ลวดทองแดง, โคบอลท์ และ แม่เหล็ก

<<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.