กลุ่มแผนกอาหาร

มารูเบนิ คือผู้นำเข้าธัญพืชสู่ประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็ได้สนองตอบความต้องการในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของอาหารมารูเบนิกำลังขยายฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดญี่ปุ่น และส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ สู่ผู้ค้าส่งและซุปเปอร์มาร์เก็ต เรามีการค้าภายในประเทศ มีการนำเข้าและส่งออก สำหรับสินค้าเครื่องบริโภคทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์หลัก
: น้ำตาล, เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ, ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อีกหลายประเภท

 <<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.