กลุ่มแผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด

กลุ่มแผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด:มารูเบนิได้ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อทั่วไปและเป็นหนึ่งในบริษัทในประเทศญี่ปุ่นผู้ค้ายางพารา กระดาษ และเยื่อกระดาษที่ใหญ่ที่สุด เรามีเป้าหมายในการเพื่มกำลังการผลิตสินค้า ทั้งสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าแปรรูปสำเร็จผลิตภัณฑ์หลัก ยางธรรมชาติ, กระดาษ, เยื่อกระดาษ, ยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์หลัก
: ยางธรรมชาติ, กระดาษ, เยื่อกระดาษ, ยางรถยนต์ และสายพานลำเลียง


<<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.