กลุ่มแผนกพัฒนาโครงการ

กลุ่มแผนกพัฒนาโครงการ

*   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดูแลอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้พัฒนาโครงการและหรือผู้ประสานงานโครงการ มีหน้าที่ เป็นผู้ลงทุนโครงการ และ เป็นตัวแทนงานนายหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การซื้อ ขาย เช่า ทรัพย์สินทุกประเภท เช่น ที่ดิน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย นิคมอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร 

*   การพัฒนาโครงการ

การบริการในฐานะผู้รับเหมา หรือผู้ประสานงาน มีหน้าที่เป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษา ว่าจ้างบริษัทก่อสร้าง และ ว่าจ้างผู้รับเหมาช่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซม การปรับปรุงโรงงาน โรงเก็บของ และอื่นๆ

*   การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนา จัดการ และสนับสนุน การผลิตวัสดุทาสีซึ่งเป็นฉนวนป้องกันความร้อน และขายให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน และผู้รับเหมาทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางการขายเพื่อ ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงงานและช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน

 

กลุ่มโลจิสติคส์

*   บริษัท ไทยโลจิซทิคส์ เซอร์วิส จำกัด (TLS)

การบริการงานขนส่ง งานพิธีการขาเข้า ขาออก ทุกประเภท เช่น การจัดการเกี่ยวกับการเดินเรือ พิธีการทางศุลกากร โรงเก็บสินค้า การขนส่งทางบก งานเครื่องจักรขนาดใหญ่  การบริการงานติดตั้งส่วนประกอบของโรงงาน เช่น เครื่องจักรงานแม่พิมพ์ เครื่องจักรงานบดอัด และอื่นๆ

*   บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ESCO)

การดูแลสินค้าตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเทียบเรือตู้สินค้าหมายเลข B-3 และการบริหารจัดการ แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเทียบเรือตู้สินค้าหมายเลข B-1

*   การสนับสนุน และการขยายธุรกิจโลจิซทิคส์ไปยังประเทศเขมร ลาว และเวียดนาม

 

 

 

 

<<Back to Home

Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.