กลุ่มแผนกเคมี

แผนกเคมี
แผนกเคมี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท แผนกเคมีได้ให้ความสำคัญในด้านการริเริ่มการลงทุน, บริษัทในเครือและตลาดเป้าหมายต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตแปซิฟิคและตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์หลัก : เอทิลีน, โพรไพลิน, เม็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วและพร้อมใช้งาน, ฟิล์ม, แคโพรแล็กแทม, อะคริโลไนตริล, โอเลโอเคมีคอล และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

<<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.